Spis treści:

1/ Kamienie milowe – określenie kierunku działań.

2/ Zasada PARETA – priorytezacja zadań.

3/ Prince2 – klarowna struktura projektu.

4/ Metoda krytycznej ścieżki – cykle procesu.

5/ Prawo Yerkesa-Dodsona – utrzymanie motywacji.

5/5

1/ Kamienie Milowe – określenie kierunku działań.

Za kamienie milowe uznaje się ważne osiągnięcia, które pozwalają nam mierzyć postęp w realizacji celu. Wyznaczają one zakończenie poszczególnych projektów lub pokonanie ważnych etapów w trakcie ich wykonywania.

Weźmy jako przykładowy cel: Otworzenie kawiarni generującej przychód X do końca tego roku.

Za kamienie milowe dla tego celu, możemy uznać:

1/ Wynajęcie lokalu w odpowiedniej lokalizacji z potencjałem na pozyskanie klientów.

2/ Stworzenie karty menu dla serwowanych napojów i przekąsek dopasowanej do potrzeb klienta.

3/ Wyprodukowanie identyfikowanych kubeczków.

4/ Wygenerowanie przychodu X.

Kamienie milowe nadają kierunek naszym działaniom oraz pozwalają nam mierzyć efektywność poszczególnych projektów. Jeśli za miarę skuteczności weźmiemy wzrost sprzedaży produktu X, to kamienie milowe określają w jak szybkim czasie poszczególne segmenty wpływają na osiągniecie tego celu. Być może najszybszy wzrost sprzedaży produktu X zapewnią: rozwój w projektach marketingowych, zatrudnienie dodatkowej obsługi lub wprowadzenie kilku kategorii tego produktu, co urozmaici ofertę dla stałych bywalców. Dzięki kamieniom milowym możemy łatwiej określić, w które działania warto inwestować i stawiać je jako priorytety.

Pobierz bezpłatną kartę ćwiczeń Media Planner Cele, aby określić kamienie milowe, terminy i oczekiwane rezultaty w realizacji własnego celu.

2/ Zasada Pareta – prioretyzowanie zadań.

Według zasady PARETA 20% działań odpowiada za 80% efektów. Podejmujemy się wielu czynności, które odbiegają od realizacji celu lub przynoszą mizerną skuteczność. Jeśli z zakresu własnych zadań jesteśmy w stanie przydzielić je do kategorii ważne/nieważne, zdecydowanie łatwiej będzie nam wytypować priorytety. Wszyscy mamy tyle samo czasu, jednak miarą sukcesu jest rozsądne wybieranie działań, w które inwestujemy własny czas i energię.

3/ Prince 2 – klarowna struktura projektu.

Metoda PRINCE 2 podkreśla, iż w zarządzaniu projektami istnieje pewna powtarzalna struktura, która wpływa na skuteczność w realizacji celu. Dzięki przyjęciu odgórnych założeń, podchodzimy do procesu w sposób bardziej świadomy i uporządkowany. Łatwiej przychodzi nam oszacowanie mocnych i słabych stron w strukturze projektu.

Jako elementy, możemy uznać:

  • Określenie terminów i czasu potrzebnego na wykonanie zadań.
  • Mierzenie postępu oraz przewidywanie wyników końcowych.
  • System działań kontrolowanych i dopasowanych do struktury projektu.
  • Pula zasobów.
  • Struktura organizacyjna wraz z podziałem obowiązków na poszczególnych członków zespołu.

Zgodnie z tym systemem został zaprojektowany Media Planner Projekty.

Inwestowanie w rozwój przyjętego modelu pracy projektowej pozwala nam lepiej zarządzać procesem, przewidywać wyniki oraz udoskonalać system w oparciu o wypracowane dane. Jest to system, który działa w sposób ustandaryzowany i ściśle kontrolowany, co bywa również określane jako elementy  spowalniające sam proces. Dlatego też zaznacza się, iż ważną rolę odgrywa w tej technice umiejętność elastycznego podejścia do realizacji pewnych działań.

4. Metoda ścieżki krytycznej – cykle procesu.

Jednym z głównych założeń tej metody, jest znalezienie powiązania pomiędzy różnymi projektami w realizacji jednego celu i określenie elementów wspólnych – w tym wyznaczenie całościowego czasu realizacji wszystkich z nich.

  • Wypisanie wszystkich projektów przypisanych do jednego celu.
  • Określenie wpływu projektu X na pozostałe projekty.
  • Ustalenie przybliżonych terminów realizacji projektów.
  • Umieszczenie projektów w harmonogramie działań.
  • Wprowadzenie elementów korygujących, skracających ścieżkę krytyczną.

Dzięki rozpisaniu ścieżki krytycznej możemy określić przybliżony czas ukończenia wszystkich projektów z wyznaczeniem pewnej rezerwy czasowej. Mając klarowne zestawienie zadań do wykonania z określonym czasem ich realizacji, możemy trafniej prioretyzować projekty ważniejsze z perspektywy realizacji celu. Dzięki tej technice łatwiej jest skrócić ścieżkę krytyczną, a więc zakończyć realizacje wszystkich projektów przed najpóźniej wytypowanym terminem realizacji. Możemy bowiem odnaleźć w zestawieniu te zadania, które będą miały nieznaczny wpływ na przebieg całego procesu lub też zautomatyzować część z nich.

W Media Planner Projekty możemy ustalić strategię działań uwzględniając powyższe elementy i wyodrębniając: zadania stałe /powtarzające się, które możemy zautomatyzować/, zasoby /posiadane oraz konieczne do nabycia/ czy długoterminowe plany przy uwzględnieniu zmieniających się okoliczności.

5. Prawo Yerkesa-Dodsona – utrzymanie motywacji.

Prawo Yerkesa-Dodsona wyjaśnia wpływ trudności zadania na pobudzenie fizjologiczne. Okazuje się bowiem, że zdecydowanie łatwiej przychodzi nam zmotywowanie się do wykonywania zadań łatwych, niż trudnych. Z perspektywy obecnej wiedzy wiemy, że motywacja najlepiej się utrzymuje, kiedy występuje równowaga pomiędzy tym, co wchodzi w obszar posiadanej wiedzy, a tymi zadaniami, które stanowią dla nas wyzwanie i pobudzają ciekawość.

To, co istotne – motywacja najdłużej utrzymuje się, kiedy stan pobudzenia jest na jednolitym poziomie. To oznacza, że wysoka ekscytacja powoduje, iż szybciej tracimy zainteresowanie projektem i finalnie łatwiej nam porzucić projekt, gdy motywacja determinowana jest głównie z poziomu emocji. Większą skuteczność osiągamy, gdy nasz entuzjazm jest umiarkowany i nastawiony na realizację celu z poziomu racjonalnej potrzeby.

Interesuje Cię temat zarządzania projektami?

Przeczytaj też: „Jak krok po kroku zarządzać projektami”.

Być może zainteresował Cię produkt wymieniony w artykule. Media Planner Projekty został stworzony dla osób, które zarządzają kilkoma projektami równolegle. Jest to narzędzie działające offline, które umożliwia uporządkować swój system pracy. Dzięki niemu możesz planować długofalowo, priorytezować zadania oraz analizować budżet roczny dzięki automatycznemu kalkulatorowi zysków i kosztów.


5 Komentarzy

Portale Edukacyjne · 18 lutego 2022 o 14:44

Służysz społeczności blogowej, pięknie składasz frazy. przyjmij najszczersze wdzięczności moich wyrazy 🙂

Wiertarki.xmc.pl · 2 marca 2022 o 00:04

Talentem bije każdy Twój wpis i post, twórcze myślenie nie sprawia Ci problemu, to się nazywa intelektualny most, on sprawia wielką radość każdemu odwiedzającemu.

Portal Psychologiczny · 4 marca 2022 o 13:50

Brawo tak trzymać. Widać, że dbasz o merytoryczne wpisy na Twoim blogu, Dzięki i zapraszam do siebie…

Gitarzyści · 14 marca 2022 o 09:34

Ten wpis robi wielkie wrażenie, swooją lekkością wprawia w osłupienie, Chciałbym tak Jak ty frazować piękne zdania przyjmij najszczersze gesty wielkiego uznania.

Zygmunt Solorz · 9 czerwca 2022 o 22:18

Słowa mają ogromną moc, Ja bardzo w to wierzę. Mogą inspirować, dawać motywację lub pocieszenie, a gdy go potrzeba. Czasem w jednym zdaniu jak zaklęta jest mądrość, której szukamy w życiu przez bardzo długi czas. zapraszam do siebie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk
Brak produktów w koszyku!
0